هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند از تاریخ ۱۲ تا ۱۶ دی ماه ۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید

در طی برگزاری این نمایشگاه متخصصان و نیز عموم مردم از نزدیک با جدیدترین محصولات و تجهیزات در حوزه ی شهر هوشمند آشنا شدند.

از ویژگی های این رویداد ، بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این نمایشگاه بود. ایشان شهر مشهد را ، دارای ظرفیت اقتصادی و نیروی انسانی خوبی برای تحقق شهر هوشمند عنوان کردند و بیان کردند استارت آپ های قابل تقدیری از مشهد برخاسته و هم اکنون با کیفیت خوبی در حال کار هستند.


گروه نرم افزاری امنش نیز با نسخه ی جدید محصولات خود :

همدار - موبایل امن سازمانی
سودار - روتر بومی پر سرعت

در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

گروه نرم افزاری امنش، این همراهی و مصاحبت با مشتریان و بازدیدکنندگان را مغتنم شمرده و سعی بر آن دارد، از این فرصت در جهت انطباق هر چه بیشتر محصولات خود با نیاز مشتریان استفاده ببرد.