تست کیفیت سودار سرعت فوق العاده روتر سودار یکی از ویژگی های بارز آن به حساب می آید . بسته به شبکه ای که دارید می‌توانید سرعت های 1Gbp/s ,10Gbp/s,25Gbp/s تا 100Gbp/s را تجربه کنید تنها باید سخت‌افزار قوی را متناسب با شبکه را داشته باشید تا سرعت فوق‌العاده روتر سودار را تجربه کنید و بدون هیچ مشکلی در شبکه استفاده کنید .

بیشتر بدانید