مقدمه : شاید اخیرا در مورد مشکل امنیتی (CVE-2021-44228) Log4j شنیده باشید. اما واقعا این مشکل چیست؟ Log4j یک کتابخانه محبوب است که برای لاگ در زبان جاوا استفاده می شود.

بیشتر بدانید